[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ระบบงานและข้อมูลบริการ
ข้อมูลสารสนเทศ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 243 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 20/ธ.ค./2555
ผู้ใช้งานขณะนี้ 3 IP
ขณะนี้
3 คน
สถิติวันนี้
17 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
174 คน
สถิติเดือนนี้
1444 คน
สถิติปีนี้
87808 คน
สถิติทั้งหมด
399517 คน
IP ของท่านคือ 54.145.51.250
(Show/hide IP)
link banner
ติดต่อเรา
งานประชาสัมพันธ์

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เทคโนโลยีประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 39 / ดาวน์โหลด : 16 ) เจ้าของ นางสาวเกศรา กามะ
4/พ.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 ผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียง สะกดคำภาษาอังกฤษแบบโฟนิคส์ (phonics) เรื่อง Short vowel ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านหลักเขต ( อ่าน : 38 / ดาวน์โหลด : 6 ) เจ้าของ นางหัสหน๊ะ อัลอับรอร์
1/พ.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Desktop Author เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาคอมพิวเตอร์) ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6( อ่าน : 49 / ดาวน์โหลด : 9 ) เจ้าของ นางสาวนิยดา ประยงคุณ
24/ต.ค../2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง โลกของพืช วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 88 / ดาวน์โหลด : 6 ) เจ้าของ นางประไพ อุ่นอก
16/ต.ค../2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบสื่อ เพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี( อ่าน : 63 / ดาวน์โหลด : 6 ) เจ้าของ นางสาวนูอาซียะ หะมิดง
26/ก.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 รายงานการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ประกอบการใช้คำถามกระตุ้น เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกาโสด ( อ่าน : 69 / ดาวน์โหลด : 11 ) เจ้าของ นางกัณหา ศรีพะเนิน
17/ส.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะการสังเกต การวัด และการจำแนกโดยใช้กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี( อ่าน : 85 / ดาวน์โหลด : 34 ) เจ้าของ นางสายสุนีย์ จันทร์ขาว
17/ส.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำ ในมาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 2047 / ดาวน์โหลด : 100 ) เจ้าของ นางจรรยา ห้องทอง
10/เม.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 รายงานผลการนิเทศโดยใช้รูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดของครูผู้สอนในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนดีมีคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2( อ่าน : 322 / ดาวน์โหลด : 191 ) เจ้าของ นางสาวอรวินท์ ชำระ
16/ธ.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านยะหา( อ่าน : 759 / ดาวน์โหลด : 346 ) เจ้าของ นางสุมาลี วัฒนา
22/เม.ย./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 การศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน แกนนำจัดการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้โครงสร้างซีท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2( อ่าน : 637 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายวิธาน สุชาติพงศ์
11/ม.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านคชศิลาโดยใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2554( อ่าน : 687 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายประภาส ชูปาน
28/ม.ค./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมค่ายปฐมวัย สำหรับครู ( อ่าน : 1194 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางรัตนา ต่วนสุหลง
14/ม.ค./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 938 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสุรันยา หวังเก็ม
14/ม.ค./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
15 รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ( อ่าน : 1260 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ ศุภวรรณ แก้วไชย
29/มิ.ย./2554
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
16 การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 111405 / ดาวน์โหลด : 182 ) เจ้าของ นางจิตตรา พิกุลทอง
24/ก.พ./2554
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>