[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ระบบงานและข้อมูลบริการ
ข้อมูลสารสนเทศ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 242 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 20/ธ.ค./2555
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
42 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
49 คน
สถิติเดือนนี้
1462 คน
สถิติปีนี้
85529 คน
สถิติทั้งหมด
397238 คน
IP ของท่านคือ 54.198.108.19
(Show/hide IP)
link banner
ติดต่อเรา
งานประชาสัมพันธ์

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะการสังเกต การวัด และการจำแนกโดยใช้กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี

เจ้าของผลงาน : นางสายสุนีย์ จันทร์ขาว
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 59    จำนวนการดาวน์โหลด : 33 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อบทคัดย่อ  
เรื่องที่ศึกษา  :   การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะการสังเกต การวัด และการจำแนก
                    โดยใช้กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
                    โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี
ชื่อผู้ศึกษา    :   นางสายสุนีย์  จันทร์ขาว
 ครูโรงเรียนบ้านตะบิงติงงี
 อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา
ปีที่ศึกษา      :   2559
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
                  รายงานการศึกษาในครั้งนี้ผู้รายงานมีวัตถุประสงค์  ดังนี้   1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะการสังเกต  การวัด และการจำแนกโดยใช้กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2/1  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  (E1/E2)    2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2/1 ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ที่มีต่อการใช้กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง โดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  ที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนจำนวน 22   คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะการสังเกต  การวัด และการจำแนกโดยใช้กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์  จำนวน  3  ชุด ซึ่งประกอบด้วย  ชุดฝึกที่1 ทักษะการสังเกต  ชุดฝึกที่ 2  ทักษะการวัด  ชุดฝึกที่ 3  ทักษะการจำแนก   แบบทดสอบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะการสังเกต  การวัด และการจำแนกโดยใช้กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2/1  การศึกษา  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย  (µ)   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ใช้ค่า  80/80  E1  และ E2  หาค่าประสิทธิภาพเครื่องมือ IOC และเปรียบเทียบความแตกต่างด้วยค่า  “ที”  (T-test )  แบบประเมินกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะการสังเกต  การวัด และการจำแนกโดยใช้กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2/1  เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ๓  ตัวเลือก จำนวน  30  ข้อ   พบว่าได้ผลดังนี้
                   1.  การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะการสังเกต  การวัด และการจำแนกโดยใช้กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2/1 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  82.27/83.33  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  80/80  (E1/E2)  
                   2.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะการสังเกต  การวัด และการจำแนกโดยใช้กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี หลังเรียนดีกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนการพัฒนา เท่ากับ 10.22  คิดเป็นร้อยละ 34.09 และค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการพัฒนา 25.00  คิดเป็นร้อยละ 83.33
                     3.  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2/1  มีความพึงพอใจต่อการใช้กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์  อยู่ในระดับ ความพึงพอใจมาก
                สรุปได้ว่า การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะการสังเกต  การวัด และการจำแนกโดยใช้กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2/1 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้เรียนสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดียิ่ง


ดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เทคโนโลยีประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4/พ.ย./2560
      ผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียง สะกดคำภาษาอังกฤษแบบโฟนิคส์ (phonics) เรื่อง Short vowel ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านหลักเขต 1/พ.ย./2560
      ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Desktop Author เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาคอมพิวเตอร์) ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 24/ต.ค../2560
      การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง โลกของพืช วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 16/ต.ค../2560
      รายงานผลการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบสื่อ เพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี 26/ก.ย./2560